Choď na obsah Choď na menu
 


 

O Z N A M

Týmto Vám oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z_

voľby do orgánov samosprávy obcí
a voľby do orgánov samosprávnych krajov

                                     a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

          Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

                                                     Rozhodnutie_2022_209.pdf

 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.pdf

 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pdf

Počet obyvateľov obce Hrabovec nad Laborcom ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí: 502
Počet voličov: 429

Zoznam_zaregistrovaných_kandidátov_starosta.pdf

Zoznam_zaregistrovaných_kandidátov_poslanci.pdf

 

O Z N A M

Územný plán obce Hrabovec nad Laborcom - oznámenie o uverejnení na webovom sídle Ministerstva ŽP SR.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zo Zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa doplňajú niektoré zákony nastala zmena v doplnení Občianského zákonníka (ďalej len OZ) v Obchodnom zákonníku a zákone č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam v paragrafe 47a v OZ vyplýva, že - Účinnosť povinne zverejňovanej zmluvy sa viaže na deň nasledujúci po dni zverejnenia.

Povinnou osobou je obec a takisto obcou zriadené organizácie.

Ide najmä o :

  • zmluvy
  • objednávky
  • faktúry

 

Je potrebné zabezpečiť pri zverejňovaní anonymizáciu, ak sú údaje predmetom bankového, daňového, alebo obchodného tajomstva, alebo ak sú chranené zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Povinne zverejňované zmluvy, dohody , objednávky a faktúry nájdete v rubrike POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE (v ľavej časti webstránky).

 

  

 

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 

 

 

Fotoalbum

Archív 2016

17. 2. 2016
40
2

Nezaradené a ostatné

17. 2. 2016
127
7