Choď na obsah Choď na menu
 


 

 

 

AKTUALITY

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

Usmernenie hlavného hygienika SR.pdf

OZNAM - OPATRENIA obce Hrabovec nad Laborcom.pdf

odpovede_na_najcastejsie_otazky.docx

otázky na ktoré nevieme odpovedať.docx

Kam patria pouzite ruska_A4.pdf

Informácia o ochorení COVID-19.pdf

 

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zo Zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa doplňajú niektoré zákony nastala zmena v doplnení Občianského zákonníka (ďalej len OZ) v Obchodnom zákonníku a zákone č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam v paragrafe 47a v OZ vyplýva, že - Účinnosť povinne zverejňovanej zmluvy sa viaže na deň nasledujúci po dni zverejnenia.

Povinnou osobou je obec a takisto obcou zriadené organizácie.

Ide najmä o :

  • zmluvy
  • objednávky
  • faktúry

 

Je potrebné zabezpečiť pri zverejňovaní anonymizáciu, ak sú údaje predmetom bankového, daňového, alebo obchodného tajomstva, alebo ak sú chranené zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Povinne zverejňované zmluvy, dohody , objednávky a faktúry nájdete v rubrike POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE (v ľavej časti webstránky).

 

  

 

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 

 

 

Fotoalbum

Archív 2016

17. 2. 2016
40
2

Nezaradené a ostatné

17. 2. 2016
127
7