Choď na obsah Choď na menu
 


article preview

 

 

Dodatok č. 1 k dohode č.05-2015-§54-ŠnaZ.pdf

Dohoda č. 21-35-054-57.pdf

Dohoda č. 22-2016-§54-ŠnaZ.pdf

ROZPOČET - príjmy 2016.doc

ROZPOČET - výdaje 2016.doc

Dohoda č.16-35-50J-15 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja.pdf

Dodatok č.1 k doh.č.16-35-50J-15.pdf

Dohoda č.01-§12-AC-MOS-2017.pdf

Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3,ods.9 a nasl zák. č. 417-20.pdf

Rozpočet rok 2017.pdf

Dohoda 17-35-054-102-Šanca pre mladých.pdf

Oznámenie o začatí konania-výrub drevín Hrabovec.pdf

Dohoda č. 18-35-50J-56 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoj.pdf

Rozpočet 2018.pdf

Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín-Koškovce 141.pdf

Dohoda č. 17-35-054-148 o poskytnutí fin. prostriedkov projekt .pdf

Oznámenie o začatí konania-súhlas výrub drevín.pdf

Denný stacionár - výročná správa.pdf

Dohoda č. 18-35-50J-44 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoj.pdf

Rozpočet obce na rok 2019.pdf

Dohoda č. 01-§12-AC-MOS2019.pdf

Dohoda č. 19-35-50J-25 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoj.pdf

Návrh rozpočtu na rok 2020.pdf

PHSR Hrabovec nad Laborcom.pdf

Dohoda č. 20-35-50J-1 medzi ÚP a obcou.pdf

Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladani.pdf

DSS výročná sprava 2019.pdf

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov v.pdf

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2019.pdf

Dohoda o zabezpečení bezodplatnej odbornej praxe.pdf

Návrh rozpočtu obce Hrabovec nad Laborcom na rok 2021 a roky 2022, 2023.pdf

Rozpočet obce na r. 2021.pdf

Dohoda č. 20-35-010-80.pdf

Dohoda č. 20-35-012-84.pdf

Návrh rozpočtu - príjmy 2022.pdf

Návrh rozpočtu - výdaje 2022.pdf

NÁVRH - VZN o poskytovaní sociálnych služieb na r. 2022.pdf

Dohoda §10 - Obec Hrabovec nad Laborcom.pdf

VZN o poskytovaní sociálnych služieb na r. 2022.pdf

ROZPOČET na rok 2022 a roky 2023 a 2024.pdf

DSS Výročná správa r.2021 .pdf

Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín.pdf

Rozhodnutie o umiestnení stavby_cesta.pdf