Choď na obsah Choď na menu
 


article preview

ROZPOČET - príjmy 2015

ROZPOČET - výdaje 2015

Dohoda č.54/§51/2014

Dodatok č.1 k dohode č. 54/§51/2014

Dohoda č. 69/§50/2014

Dohoda o podmienkach vykonávania MOS pre obec

Dohoda č. 3/2015/§ 54 - VZ

Dohoda č. 15/35/52A/33

Dohoda o poskytovaní údajov Sociálnej poisťovni z evidencie SHR

Dohoda č. 5/2015 o poskytnutí príspevku

Dohoda č. 15/35/50J/27 o poskytnutí príspevku

Dohoda č. 15/35/51A2/46 o poskytnutí príspevku                                                                                                                       Určenie príslušnej obce na konanie o výdanie súhlasu na výrub d.pdf

Dohoda uzatvorena podľa § 10, zák. č.417-2013 o pomoco v HN.pdf

Dodátok č. 1 k dohode č.05-2015-§54-ŠnaZ.pdf

Dohoda č. 21-35-054-57.pdf

Dohoda č. 22-2016-§54-ŠnaZ.pdf

ROZPOČET - príjmy 2016.doc

ROZPOČET - výdaje 2016.doc

Dohoda č.16-35-50J-15 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja.pdf

Dodatok č.1 k doh.č.16-35-50J-15.pdf

Dohoda č.01-§12-AC-MOS-2017.pdf

Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3,ods.9 a nasl zák. č. 417-20.pdf

Rozpočet rok 2017.pdf

Dohoda 17-35-054-102-Šanca pre mladých.pdf

Oznámenie o začatí konania-výrub drevín Hrabovec.pdf

Dohoda č. 18-35-50J-56 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoj.pdf

Rozpočet 2018.pdf

Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín-Koškovce 141.pdf

Dohoda č. 17-35-054-148 o poskytnutí fin. prostriedkov projekt .pdf

Oznámenie o začatí konania-súhlas výrub drevín.pdf

Denný stacionár - výročná správa.pdf

Dohoda č. 18-35-50J-44 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoj.pdf

Rozpočet obce na rok 2019.pdf

Dohoda č. 01-§12-AC-MOS2019.pdf

Dohoda č. 19-35-50J-25 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoj.pdf

Návrh rozpočtu na rok 2020.pdf

PHSR Hrabovec nad Laborcom.pdf

Dohoda č. 20-35-50J-1 medzi ÚP a obcou.pdf

Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladani.pdf

DSS výročná sprava 2019.pdf

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov v.pdf

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2019.pdf

Dohoda o zabezpečení bezodplatnej odbornej praxe.pdf

Návrh rozpočtu obce Hrabovec nad Laborcom na rok 2021 a roky 2022, 2023.pdf

Rozpočet obce na r. 2021.pdf

Dohoda č. 20-35-010-80.pdf

Dohoda č. 20-35-012-84.pdf