Choď na obsah Choď na menu
 


OBEC HRABOVEC NAD LABORCOM

 

H a r m o n o g r a m

zberu komunálneho odpadu na rok 2017 mestom Medzilaborce

 

1.

04. január

2017

 

2.

08. február

2017

 

3.

08. marec

2017

 

4.

05. apríl

2017

 

5.

10. máj

2017

streda

6.

07. jún

2017

streda

7.

04. júl

2017

utorok

8.

09. august

2017

streda

9.

06.september

2017

streda

10.

04. október

2017

streda

11.

08. november

2017

streda

12.

06. december

2017

streda

 

 

H a r m o n o g r a m

zberu separovaného odpadu obecným traktorom 

 

 

5.

27. máj

2017

sobota

6.

24. jún

2017

sobota

7.

29. júl

2017

sobota

8.

26. august

2017

sobota

9.

30. september

2017

sobota

10.

28. október

2017

sobota

11.

25. november

2017

sobota

12.

30. december

2017

sobota

 

Zbiera sa samostatne vyseparovaný odpad – sklo, tetrapack, papier, pet fľaše, zmiešané plasty, kovové obaly

 

Papier a Tetrapak:

 

 • noviny, časopisy, krabice z kartónu, škatuľové obaly od nápojov (džúsy, mlieko) - zlisujte zatlačením
 • do vreca nevkladajte: papier špinavý a mastný, alobal, fólie, celofan, obaly z masla, z jogurtov, plechovky od nápojov a pod.

Sklo:

 • prázdne sklené fľaše, črepy a úlomky z tabuľového skla.
 • do vreca nevkladajte: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materiálom.

PET fľaše:

 • plastové fľaše od nealkoholických nápojov - zlisujte stlačením.
 • do vreca nevkladajte: plastové fľaše od olejov, tetrapak - škatuľové obaly, bandasky, fľaše od aviváže a pod.

Zmiešané plasty:

 • fólie, sačky, plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky, plastové hračky, fľaše od aviváže, obaly z jogurtov.
 • do vreca nevkladajte: tetrapak - škatuľové obaly, plastové fľaše od olejov, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov.

Pneumatiky:

 • pneumatiky vonkajšieho priemeru 1m - bez diskov

Elektronický odpad:

 • biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi-fi technika. Elektronický odpad musí byť v celku s elektronickými časťami
 • nevykladajte: plynové spotrebiče