Choď na obsah Choď na menu
 


Úradná tabuľa

Návrh záverečného účtu obce Hrabovec nad Laborcom za rok 2017.pdf

Výberové konanie 2018.pdf

Informácia pre voliča - Voľby do orgánov samosprávy obcí.docx

Zverejnenie -počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb.pdf

Zverejnenie počtu poslancov a utvorení volebného obvodu.pdf

Pozvánka na 1. zasadnutie OZ.pdf

Návrh rozpočtu na rok 2019.pdf

Oznámenie o začatí územného konania - Radvaň nad Laborcom.pdf

Opatrovateľská služba - plagát publicity.pdf

Rozhodnutie-Radvaň n L-zásobovanie pitnou vodou.pdf

Informácia o úrovní vytriedenia komunálnych odpadov.pdf

Oznámenie o začati konania-výrub stromov Koškovce.pdf

Výročná správa DS Hrabovec nad Laborcom za rok 2018.pdf

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2018.doc

Rozhodnutie o umiestnení stavby.pdf

Oznámenie o začatí územného konania-stavba-Náhrada nadzemných v.pdf

Humenné_Medzilaborce_Rozhodnutie o umiestnení stavby.pdf

Oznámenie o vstupe na pozemok.pdf

Hrabovec nad Laborcom - Plán KČ na 2. polrok 2021.doc

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2020.pdf

stiahnut.png

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

Projekt KULTÚRA - bežné výdavky /doplnenie zariadenia do kuchyne kultúrneho domu/

 

Rozhodnutie o umiestnení stavby-Optická trasa Orange Slovensko a.s.,Humenné-Medzilaborce.pdf

oznamenie_Mtel_HE_Obec Hrabovec nad Laborcom.pdf

00_situacia trasy_Humenne_.pdf

Výzva na vykonanie výrubu stromov v ochrannom pásme VN-VVN.pdf

Hrabovec Plagát OPS 2 .docx

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby ver.vyhláškou.pdf

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2021.doc

Záverečný účet obce za rok 2021.pdf