Choď na obsah Choď na menu
 


VOĽBY 2022

Týmto Vám oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z_

voľby do orgánov samosprávy obcí
a voľby do orgánov samosprávnych krajov

a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Rozhodnutie_2022_209..pdf

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Voľby do orgánov samosprávy obcí..pdf

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Voľby do orgánov samosprávnych krajov..pdf

Počet obyvateľov obce Hrabovec nad Laborcom ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí: 502
Počet voličov: 429

Oznámenie o počte volených poslancov a počtu volebných obvodov pre voľby do samosprávy obcí.pdf

Oznámenie o počte volených poslancov pre voľby do samosprávnych krajov.pdf

Oznámenie o rozsahu výkonu funkcie starostu.pdf

Oznámenie o počte obyvateľov.pdf

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie.pdf

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti.pdf

Určenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka volebnej komisie pdf

Zoznam_ zaregistrovanych_kandidatov_starosta.pdf

Zoznam_ zaregistrovanych_kandidatov_poslanci.pdf

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja.pdf

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva PSK.pdf

Oznámenie o čase a mieste konania volieb samosprávy obcí.pdf

Oznámenie o čase a mieste konania volieb samosprávnych krajov.pdf

Zápisnica z 1. zasadnutia MVK-voľby 2022.pdf

Špeciálna forma hlasovania - voľby 2022.pdf

Oznámenie o zániku kandidatúry predsedu PSK.pdf

                                                                           VÝSLEDKY VOLIEB 2022 

                                                                    Uverejnenie výsledkov volieb_2022.pdf

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 od 07.00 h do 20.00 h. Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. (link)

 

Informácie pre voliča                                                                                             
Spôsob hlasovania, Volebné obvody, Zoznamy zaregistrovaných kandidátov

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície                                        
Právo byť volený, Podanie kandidátnej listiny, Podmienky späťvzatia kandidátnej  listiny, vzdania sa a odvolania kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií

Informácie pre nezávislých kandidátov                                                                       
Právo byť volený, Podanie kandidátnej listiny, Podmienky vzdania sa kandidatúry

Volebná kampaň                                                                                                         
Často kladené otázky k vedeniu volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, Správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň

Tlačivá a vzory                                                                                                             
Tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane

Financovanie volieb                                                                                                         
Vyhláška o výdavkoch na voľby, Usmernenia na financovanie volieb

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán
Webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán